Skolskjuts

Foto: Pia Granstedt Söderling

Kontakt:

Frågor gällande ansökan av skolskjuts eller frågor kring bussturerna

Kontakta Tobias Holmqvist
070-642 97 21
tobias.holmkvist@ravemalafriskola.se


Morgontur:
Meddela till respektive chaufför om eleven inte ska med bussen på morgonen

Klicka på respektive buss för tider:

Byahusbussen
Hembygdsbussen
Ekenbussen

Eftermiddag:

Tider, eftermiddag


Skolskjutspolicy
Rävemåla Friskola                                                                                   

Ansökan
Eleven ansöker om skolskjuts till Tingsryds kommun. Kommunen beviljar skolskjuts om eleven kan åka med på befintliga turer som kommunen kör.

I de fall kommunen avslår ansökan kommer Rävemåla Friskola AB att behandla varje ansökan om skolskjuts från fall till fall.

Avståndsregler
Beslutade avståndsregler för att få skolskjutsansökan prövad hos Rävemåla Friskola AB.

F – åk 3 minst 2 km till skola. Max 1 km till hållplats
Åk 4 – 6 minst 3 km till skola. Max 2 km till hållplats.

Ansvar
Föräldrarna ansvarar för eleverna till de stigit på bussen på morgonen. Samt efter det att de stigit av bussen på eftermiddagen.

Rävemåla Friskola AB har ansvar för eleverna under tiden de sitter i bussen.

Trafiksäkerhetsregler
Skolbussen är skolans ansikte utåt, den syns på bygden varje dag. Ordning och reda ska råda

Av och påstigning för eleverna ska ske på ”rätt” sida av vägen. I de fall detta inte är möjligt ska chauffören följa eleven över vägen.

Alla sittplatser i bussen har säkerhetsbälte och chauffören ansvarar för att de används.

Ordningsregler i bussen

  • Eleverna ska sitta stilla och använda säkerhetsbälte under färden.
  • Chaufförens tillsägelse ska åtlydas och chauffören är skyldig att rapportera förseelser/mobbning till rektorn/huvudmannen.
  • Om elev missköter sig kan hen bli avstängd från skolskjutsen.

Kompisåkning
Får ske om det finns plats i bussen och i samråd med chauffören.

Förändringar
Om barnet inte ska åka med skolskjutsen på morgonen ska detta meddelas så snart det går. Skicka sms till våra chaufförer. (Obs! Gäller de som åker med Rävemåla Friskolas skolskjuts).

Ska barnet inte åka med hem på eftermiddagen meddelas detta till fritidstelefonen.