Skolans styrelse

Styrelsen för Rävemåla Friskola AB har följande sammansättning

Tobias Holmqvist, Skarmansmåla, ordförande. Tobias är ekologisk mjölkproducent tillsammans med fru Frida och har två barn i skolåldern. Skolskjuts, matpolicy och sponsring är hans arbetsområden i styrelsen. Som ordförande har han det övergripande ansvaret för arbetet i styrelsen.

Linda Nilsson, Skräddaremåla, ledamot. Linda arbetar som företagsrådgivare på den lokala banken. I styrelsen arbetar hon med ekonomi och arkivering.

Henrik Nilsson, Rävemåla, ledamot och Utvecklingsbolagets representant i styrelsen. Henrik är till vardags banktjänsteman och är engagerad i bygdens föreningar och näringsliv. I styrelsen arbetar han med ekonomi och lokaler.

Beatrice Palmér, Åskefälla, ledamot. Bea är legitimerad förskollärare och legitimerad lärare för årskurserna 1-6 i naturorienterande ämnen, teknik och idrott. I styrelsen arbetar hon med att samordna frivilliga insatser för skolan och är styrelsens ständiga sekreterare.

Marie Sandholm, Vindås, ledamot. Mia är sambo med Lukas och har 3 pojkar, Lucas, Liam och Ludwig. Hon är barnskötare och jobbar inom handikappomsorgen i Lessebo. I styrelsen arbetar hon med fritidsverksamheten, utåtriktade verksamheter och är vice ständige sekreterare.