Matpolicy

 

 

Matpolicy för Rävemåla Friskola

 

Vår målsättning är att servera sund och hälsosam mat.  Därför köper vi i första hand svenskt,

 efter säsong, och helst ekologiskt. 

Dokumentet är en riktlinje och ger vägledning när det gäller val angående inköp som gäller frukost, mellanmål, lunch och måltidsdrycker.

 

Frukost

Frukosten varieras under veckan:

smörgås, gröt, naturell yoghurt, sockersnåla flingor, bär.

Mellanmål

Kräm, smörgås, yoghurt (smaksatt yoghurt serveras endast vid enstaka tillfälle under veckan).

Måltidsdryck

Vatten eller svensk ekologisk mellanmjölk.

Smörgåsfett

I första hand väljs normalsaltat Bregott.

Mejeriprodukter (yoghurt, filmjölk, ost)

I första hand används standardprodukter med svenskt ursprung.

Bröd

Köps i första hand in från Urshultsbagar´n. Ett varierat utbud ska erbjudas med strävan mot nyckelhål- eller liknande märkning.

Lunch

Se avtal med Trollsländan. Veckans matsedel anslås på skolan och på Rävemåla Friskolas hemsida.

Specialkost eller annan kost

Specialkost ges enbart till barn, elever och personal som behöver annan kost för att de har en konstaterad allergi eller intolerans. Vid behov kan måltidsorganisationen begära att få se läkarintyg alternativt kostintyg. Intyget ska vara skrivet av en legitimerad läkare, legitimerad sjuksköterska eller legitimerad dietist och ange allergi eller intolerans.

För laktosfri kost, vegetarisk kost eller kost utan fläskkött, behövs inte läkarintyg eller kostintyg visas upp. Denna typ av kost erbjuds varje dag även om det behöver anmälas på blankett för att rätt mängd ska lagas.

Av religiösa skäl erbjuder vi kost utan fläskkött. Vi erbjuder inte halalkött, kosher eller övriga önskemål om ändrad kost utan hänvisar i dessa fall till den vegetariska kosten.

Om ett barn har behov av annan kost på grund av särskilda skäl, till exempel en neuropsykiatrisk diagnos där matsituationen leder till svårigheter, kontaktar vårdnadshavare rektor som i sin tur tar de kontakter som behövs.

Svinn/hållbarhet

En av de viktigaste sakerna när det gäller matens klimatpåverkan är att minska svinnet. För Rävemåla Friskola innebär det att inköp planeras noga och att de råvaror som köps in också används. Gästerna i matsalen hjälper naturligtvis till genom att bara ta så mycket mat på tallriken som man orkar äta upp.

 

 

Rävemåla friskola är ett alternativ för skola och fritids i Tingsryds kommun. Skolan är inte vinstdrivande utan ägs av den ideella föreningen Älmeboda sockens utvecklingsförening.
Det kommer att finnas klasser från F-klass till åk 6 samt fritids.

I Rävemåla Friskola uppmuntras varje elev att ta ansvar för sitt lärande och sin hälsa, i en trygg miljö och i gemenskap med kamrater och skolpersonal.

Vi vill ha en levande och attraktiv bygd!