Ledord

Klicka för att läsa mer      

Rävemåla friskola har tre ledord som genomsyrar verksamheten – lärande, gemenskap och hälsa. Naturligtvis följer lärare och elever läroplanen och kursplaner, men därutöver får skolor skapa sig en egen profil. Vår profil knyts till de tre ledorden. De tre går delvis in i varandra.

På Rävemåla friskola uppmuntras varje elev att  ta ansvar för sitt lärande och sin hälsa, i en trygg miljö och i gemenskap med kamrater och skolpersonal.

Klicka på ledorden ovan för att läsa mer!