Samtid och historia

Vi är en ung skola. Under 2016 fick Rävemåla friskola tillstånd av Skolinspektionen att starta en skola. Det kändes roligt, spännande och mycket utmanande. Mycket ideelt arbete har lagts ner för att få det hela att fungera! Det är fantastiskt med allt det engagemang som alla har visat på olika sätt, allt från allmänna hejarop till frivilligt arbete och gåvor.

Arbetet för att behålla en skola i Rävemåla startade för mer än 10 år sedan, när delar av skolan hotades av nerläggning. Skolan hade successivt monterats ned: först försvann mellanstadiet och sedan fick vi indikationer på att Tingsryds kommun planerade att definitivt lägga ner Rävemåla skola till höstterminen 2017. Då startades för andra gången ett arbete med att göra en ansökan till Skolinspektionen om att få starta en skola i egen regi. Lyckligtvis bifölls ansökan!

Vi är en F-6-skola med fritidsverksamhet. Nästan all pedagogisk personal är legitimerad. Våra lokaler är nyrenoverade, ljusa och väl utrustade, och den stora skolgården är granne med skog och natur. Vi har matsal, slöjdsal, musikinstrument, hockeyrink och en fullskalig idrottshall med stora möjligheter.

Framtiden ter sig ljus. Barnen i förskolan blir fler och fler och nu söker sig även barn från kommunens andra skolor sig till oss. Vi är stolta över vår verksamhet visar gärna upp den för föräldrar och barn i Älmeboda socken och i grannsocknarna!

Välkommen att besöka oss!