Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn och ungdomar från 0 till 19 år inom Tingsryds kommun verksamhetsområde omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.
För mer information hänvisas till aktuellt försäkringsbesked som du kan få på rektorsexpeditionen eller försäkringsinformation (PDF) 

Åtgärder vid skada
Sök läkare eller tandläkare.
Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av aktuellt försäkringsbolag innan resan påbörjas


Skadeanmälan

Skadeanmälan görs på hemsidan eller per telefon till

Protector Försäkring
Hemsida: www.protectorforsakring.se
Tel: 08-410 637 00

Försäkringsinformation (PDF)