Vem äger Rävemåla Friskola?

Rävemåla Friskola drivs i aktiebolagsform och ägs av den ideella föreningen Älmeboda Utvecklings & företagarförening.  Ägaren har inte något vinstintresse , utan eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten. Konstruktionen gör också så att ägandet stannar kvar i bygden.

Den demokratiska aspekten är även viktig; du har stor möjlighet att kunna påverka genom att bli medlem av Utvecklingsföreningen.

Vill du veta mer om hur organisationen är uppbyggd och fungerar, gå in på fliken ”Organisation/Struktur”