Information gällande covid-19

Folkhälsomyndigheten har denna veckan förändrat sina rekommendationer vad det gäller så kallade hushållskontakter. Det innebär att även barn och ungdomar rekommenderas att vara hemma då någon i familjen konstaterats smittad av covid-19. 

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19/ 

Detta gäller oss alla och vi måste tillsammans ta vårt ansvar och jobba för att minska smittspridningen.

Rävemåla friskola följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och jobbar förebyggande med att påminna om att tvätta händerna, hålla avstånd i matkön, städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag med mera men också genom att prata med barnen om viruset. 

Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att minska smittspridningen och att hålla nere sjukfrånvaron bland elever och personal. 

Om vi av händelse, pga av smittspridning eller mycket sjukfrånvaro bland elever och personal, blir tvungna att stänga skolan och undervisningen så kommer vi självklart att fortsätta att hålla vårt fritidshem öppet för era barn. 

Vid frågor vänligen ta kontakt med oss eller ert barns klassföreståndare.

Bengt Sjöstedt Rektor 0733702797

Henrik Nilsson Biträdande rektor 0735179441

Anna Medin Skolsköterska 0735179445

 _____________________________________________________________

Barn äldre än 6 år (förskoleklass och uppåt):

Kan man göra test? Ja, vid symtom på covid-19.

Om testet visar att barnet har covid-19: Stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet fått symtom, varav minst 2 dygn utan feber och med allmän förbättring.

Om testet visar att barnet inte har covid-19 Stanna hemma tills barnet är piggt och friskt. Följ skolans rutiner för sjukfrånvaro.Om barnet har symtom, men inte testat sig gäller: 

Vid kortvariga symtom: stanna hemma så länge barnet har symtom +2 dygn till.

Vid kvarvarande milda symtom (t.ex. lätt hosta och lätt snuva): stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet fått symtom, varav minst 2 dygn utan feber och med allmän förbättring.

___________________________________________________________________